ÚVOD | PROFIL FIRMY | PEKÁREŇ | Projekt EU | Projekt EU 2 | PREDAJŇA | AUTOSERVIS | DOPRAVA | KONTAKT

PROJEKT EU
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výrobného procesu.
Špecifické ciele:
Obstaraním novej progresívnej technológie zvýšiť výrobnú kapacitu a produktivitu, znížiť náklady a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty a tržieb
Obstaraním novej technológie podporiť ekologickosť výroby s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie
Vytvorením 2 nových pracovných miest zabezpečiť efektívny výkon výrobného a obchodného procesu
Obstaraním novej technológie rozšíriť produktové portfólio spoločnosti a zvýšiť kvalitu finálnych pekárenských produktov
Obstaraním novej technológie zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne uspokojenie požiadaviek zákazníkov