ÚVOD | PROFIL FIRMY | PEKÁREŇ | Projekt EU | PREDAJŇA | AUTOSERVIS | DOPRAVA | KONTAKT

PROFIL FIRMY K.L.I.B.O.S.

Firma K.l.i.b.o.s. vznikla v roku 1992. Majiteľom firmy a súčasne aj jej zakladateľom je Anton Klimčík. Medzi jej prvé činnosti patrila pekárenská činnosť. V máji, tohto roku, pekáreň začala 13. rok svojho pôsobenia a presadzovania sa na trhu.

V roku 1996 sa firma pretransformovala z Družstva Klibos na K.l.i.b.o.s - spoločnosť s ručením obmedzeným. Postupne firma K.l.i.b.o.s. spol. s r. o. rozširovala svoju činnnosť. V súčasnosti je rozdelená do šiestych stredísk, pričom každé stre disko sa zaoberá inou činnosťou. Sú to strediská:

- Pekáreň
- Predajne
- Stavebné stredisko
- Administratíva
- Doprava
- Autoservis

Firma K.l.i.b.o.s. výrazne prispieva k znižovaniu nezamestnanosti v regióne. Počet zamestnancov je cca. 100 (ich počet sa počas sezóny zvyšuje). Sídlo firmy je v ústrednej časti obce Zákamenné, v priestoroch bývalej Miestnej prevádzky Obecného úradu.

Adresa: fa K.l.i.b.o.s. spol. s r.o.
Zákamenné č. 730
029 56

Kontakt:
tel.: 043/ 55 92 136 (vedenie firmy, učtáreň)
043/ 55 92 237 (pekáreň, autoservis)
fax: 043/55 92 156